[ REPLACE ME ]

You are not logged in. (Login)

Available Courses

 • Alternative Energy Worshop
  Ploiesti 15-19 February 2012

  Project Gruntdvig Partnership: Let's Do It Creatively ... and Environmentally with Renewable Energy

  First Multilateral Meeting - Ploiesti 2012
 • TIC

  Utilitatea programului:

  Argument

  Formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituie o prioritate a strategiilor de asigurare a resurselor umane din sistemul de învăţământ românesc.

  Profesionalizarea carierei didactice în România reprezintă principalul obiectiv al Strategiilor de dezvoltare a sistemului de formare iniţială Şi continuă a personalului didactic Şi managerilor din învăţământul preuniversitar în care sunt concretizate politicile M.Ed.C. în domeniul formării continue.

  în realizarea competenţelor profesionale ale personalului cu funcţii didactice din învăţământul preuniversitar, care se manifestă atât la nivel cognitiv cât Şi la nivel aplicativ Şi comportamental, un rol important îl au Tehnologiile informaţionale computerizate (T.I.C.)

  T.I.C. sunt omniprezente Şi indispensabile societăţii de azi Şi nu pot fi ignorate de către Şcoală. Pentru a fi eficiente în învăţământul preuniversitar, T.I.C. trebuie încadrate într-o viziune pedagogică:

  Utilizarea T.I.C. în procesul de învăţământ asigură sporirea calităţii unei proiectări didactice coerente centrată pe achiziţiile elevului, dar Şi o predare / învăţare / evaluare eficientă Şi cu rezultate măsurabile;

  Integrarea T.I.C. în activitatea didactică Şi de management Şcolar favorizează iniţiativa personală a cadrelor didactice în scopul creŞterii calităţii procesului educaţional;

  Prezenţa T.I.C. în Şcoli determină o implicare mai activă a cadrelor didactice în dezvoltarea curriculară. T.I.C. garantează o înlăturare a decalajelor dintre cunoŞtinţele modeste ale cadrelor didactice în domeniul utilizării calculatoarelor Şi cunoŞtinţele mai bine actualizate din surse informale ale majorităţii elevilor.


learning
Aici puteti sa deveniti profesionist in domeniu arboriculturii si silviculturii
Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31